Cách cài đặt MongoDB từ Kho lưu trữ APT mặc định trên Ubuntu 20.04
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-10

Cách cài đặt mongodb trên ubuntu 18.04 từ trang chủ Mongodb
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-10-08

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-10-08

Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 18.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-10-08

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 18.04 từ kho APT mặc định
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2020-10-08

Cách cài đặt MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-10-07

Cách bảo mật MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là database NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-10-07

Cách cấu hình quyền truy cập từ xa cho MongoDB trên CentOS 8
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-10-07

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 20.04 từ site chính thức của Mongodb
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống.
2020-07-31

Cách cấu hình truy cập từ xa cho MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Theo mặc định, nó chỉ cho phép các kết nối bắt nguồn từ cùng một server nơi nó được cài đặt. Nếu bạn muốn quản lý MongoDB từ xa hoặc kết nối nó với một server ứng dụng riêng, có một số thay đổi bạn cần thực hiện đối với cấu hình mặc định.
2020-07-31

Cách bảo mật MongoDB trên Ubuntu 20.04
MongoDB , còn gọi là Mongo , là một opensource database được sử dụng trong nhiều ứng dụng web hiện đại. Nó được gọi là cơ sở dữ liệu NoSQL vì nó không dựa trên cấu trúc database quan hệ dựa trên bảng truyền thống. Thay vào đó, nó sử dụng các tài liệu giống JSON với các schemas động.
2020-07-31

Cách sử dụng Go với MongoDB bằng Trình điều khiển MongoDB Go
Sau khi dựa vào các giải pháp do cộng đồng phát triển trong nhiều năm, MongoDB thông báo rằng họ đang làm việc trên một trình điều khiển chính thức cho Go. Vào tháng 3 năm 2019, trình điều khiển mới này đã đạt đến trạng thái sẵn sàng production với việc phát hành v1.0.0 và đã được cập nhật liên tục kể từ đó.
2020-04-28

Cách tạo, truy xuất, cập nhật và xóa bản ghi trong MongoDB
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Trong hướng dẫn ngắn này, bạn sẽ khám phá cách làm việc với dữ liệu trong MongoDB. Bạn sẽ tạo, truy xuất, cập nhật và xóa các bản ghi.
2019-12-12

Cách cài đặt MongoDB trên Ubuntu 16.04
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn cài đặt MongoDB trên server của bạn cho môi trường ứng dụng production .
2019-10-13

Cách thiết lập Flask với MongoDB và Docker
Việc phát triển các ứng dụng web có thể trở nên phức tạp và tốn thời gian khi xây dựng và duy trì một số công nghệ khác nhau. Xem xét các tùy chọn trọng lượng nhẹ hơn được thiết kế để giảm độ phức tạp và thời gian production cho ứng dụng của bạn có thể dẫn đến một giải pháp linh hoạt hơn và có thể mở rộng.
2019-10-11

Hoạt động CRUD với Mongoose và MongoDB Atlas
Learn How to Setup a Basic REST Api with Mongoose and the MongoDB Atlas Database.
2019-07-07

Cách mở rộng ứng dụng Node.js với MongoDB trên Kubernetes bằng Helm
Kubernetes là một hệ thống để chạy các ứng dụng container hiện đại trên quy mô lớn. Với nó, các nhà phát triển có thể triển khai và quản lý các ứng dụng trên các cụm máy. Và mặc dù nó được dùng để cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong các cài đặt ứng dụng đơn lẻ, Kubernetes được thiết kế để chạy nhiều version của một ứng dụng trên các group máy.
2019-04-30

Cách mở rộng ứng dụng Node.js với MongoDB trên Kubernetes bằng Helm
Kubernetes là một hệ thống để chạy các ứng dụng container hiện đại trên quy mô lớn. Với nó, các nhà phát triển có thể triển khai và quản lý các ứng dụng trên các cụm máy. Và mặc dù nó được dùng để cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong các cài đặt ứng dụng đơn lẻ, Kubernetes được thiết kế để chạy nhiều version của một ứng dụng trên các group máy.
2019-04-30

Cách mở rộng ứng dụng Node.js với MongoDB trên Kubernetes bằng Helm
Kubernetes là một hệ thống để chạy các ứng dụng container hiện đại trên quy mô lớn. Với nó, các nhà phát triển có thể triển khai và quản lý các ứng dụng trên các cụm máy. Và mặc dù nó được dùng để cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong các cài đặt ứng dụng đơn lẻ, Kubernetes được thiết kế để chạy nhiều version của một ứng dụng trên các group máy.
2019-04-30

Cách mở rộng ứng dụng Node.js với MongoDB trên Kubernetes bằng Helm
Kubernetes là một hệ thống để chạy các ứng dụng container hiện đại trên quy mô lớn. Với nó, các nhà phát triển có thể triển khai và quản lý các ứng dụng trên các cụm máy. Và mặc dù nó được dùng để cải thiện hiệu quả và độ tin cậy trong các cài đặt ứng dụng đơn lẻ, Kubernetes được thiết kế để chạy nhiều version của một ứng dụng trên các group máy.
2019-04-30

Cách tạo blog bằng Nest.js, MongoDB và Vue.js
Nest.js là một khung JavaScript phía server , có thể mở rộng được xây dựng bằng TypeScript vẫn duy trì khả năng tương thích với JavaScript, làm cho nó trở thành một công cụ hiệu quả để xây dựng các ứng dụng back-end hiệu quả và tin cậy . Nó có kiến trúc module cung cấp một mẫu thiết kế cấu trúc, trưởng thành cho thế giới phát triển Node.js.
2019-02-27

Cách tích hợp MongoDB với ứng dụng Node của bạn
Khi làm việc với Node.js , bạn có thể thấy mình đang phát triển một dự án lưu trữ và truy vấn dữ liệu. Trong trường hợp này, bạn cần phải chọn giải pháp database phù hợp với dữ liệu và kiểu truy vấn của ứng dụng.
2019-02-13

Cách cài đặt MongoDB trên Debian 9
MongoDB là database tài liệu NoSQL open-souce miễn phí được sử dụng phổ biến trong các ứng dụng web hiện đại.
2018-09-05

Cách đồng bộ hóa dữ liệu đã chuyển đổi từ MongoDB sang Elasticsearch với Transporter trên Ubuntu 16.04
Transporter là một công cụ open-souce để di chuyển dữ liệu qua các repodata khác nhau. Các nhà phát triển thường viết kịch bản một lần cho các việc như di chuyển dữ liệu qua database , di chuyển dữ liệu từ file sang database hoặc ngược lại, nhưng sử dụng một công cụ như Transporter có một số lợi thế.
2018-04-05

Giải pháp Deep Dive: Xây dựng một ứng dụng web khả dụng cao với khả năng xử lý và lưu trữ web bằng cách sử dụng MongoDB và Elk Stack
Cài đặt ứng dụng web có tính khả dụng cao mang lại lợi thế cho các nhà phát triển đang tìm cách loại bỏ các điểm lỗi đơn lẻ và giảm thiểu thời gian chết. Tuy nhiên, trong khuôn khổ chung này, có một số biến thể có thể xảy ra. Các nhà phát triển sẽ đưa ra lựa chọn dựa trên nhu cầu cụ thể của ứng dụng và mục tiêu hiệu suất của họ.
2018-03-15

1 2 Show 1 - 25 of 42