Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 18.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách cấu hình Nginx làm web server và reverse-proxy (reverse proxy) cho Apache trên một server Ubuntu 20.04
Apache và Nginx là hai web server open-souce phổ biến thường được sử dụng với PHP. Có thể hữu ích khi chạy cả hai trên cùng một máy ảo khi lưu trữ nhiều trang web có các yêu cầu khác nhau. Giải pháp chung để chạy hai web server trên một hệ thống là sử dụng nhiều địa chỉ IP hoặc số cổng khác nhau.
2020-10-27

Cách lưu trữ trang web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 20.04
Cloudflare là một dịch vụ nằm giữa khách truy cập và server của chủ sở hữu trang web, hoạt động như một Reverse Proxy cho các trang web. Cloudflare cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN), cũng như giảm thiểu DDoS và dịch vụ server domain phân tán.
2020-08-17

Cách lưu trữ trang web bằng Cloudflare và Nginx trên Ubuntu 18.04
Cloudflare là một dịch vụ nằm giữa khách truy cập và server của chủ sở hữu trang web, hoạt động như một Reverse Proxy cho các trang web. Cloudflare cung cấp Mạng phân phối nội dung (CDN), cũng như giảm thiểu DDoS và dịch vụ server domain phân tán.
2020-08-16

Cách mở rộng và bảo mật một ứng dụng Django với Docker, Nginx và Let's Encrypt
Trong môi trường dựa trên cloud , có nhiều cách để mở rộng quy mô và bảo mật ứng dụng Django . Bằng cách mở rộng quy mô theo chiều ngang và chạy một số bản sao của ứng dụng, bạn có thể xây dựng một hệ thống có khả năng chịu lỗi cao và khả dụng hơn, đồng thời tăng thông lượng của nó để các yêu cầu có thể được xử lý đồng thời.
2020-07-10

Cách cấu hình Jenkins với SSL bằng Nginx Reverse Proxy trên Ubuntu 20.04
Theo mặc định, Jenkins đi kèm với web server Winstone tích hợp của riêng nó đang nghe trên cổng 8080 , thuận tiện cho việc bắt đầu. Tuy nhiên, cũng nên bảo mật Jenkins bằng SSL để bảo vệ password và dữ liệu nhạy cảm được truyền qua giao diện web.
2020-07-01

Cách thiết lập Django với Postgres, Nginx và Gunicorn trên Ubuntu 20.04
Django là một khung công tác web mạnh mẽ có thể giúp bạn khởi động ứng dụng Python hoặc trang web của bạn . Django bao gồm một server phát triển được đơn giản hóa để kiểm tra mã local của bạn, nhưng đối với bất kỳ thứ gì thậm chí liên quan đến production một chút, cần phải có một web server mạnh mẽ và an toàn hơn.
2020-06-29

Cách thiết lập Nginx với Hỗ trợ HTTP / 2 trên Ubuntu 18.04
Nginx là một web server open-souce nhanh và tin cậy . Nó trở nên phổ biến do dung lượng bộ nhớ thấp, khả năng mở rộng cao, dễ cấu hình và hỗ trợ nhiều loại giao thức.
2020-06-09

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 20.04
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Python bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 20.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI và cách chạy ứng dụng cũng như cấu hình Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2020-05-26

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với uWSGI và Nginx trên Ubuntu 18.04
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Python bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 18.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng uWSGI và cách chạy ứng dụng cũng như cấu hình Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2020-05-21

Cách bảo mật Nginx bằng Let's Encrypt trên Ubuntu 20.04
Let's Encrypt là Tổ chức phát hành certificate (CA) cung cấp cách dễ dàng để lấy và cài đặt chứng chỉ TLS / SSL miễn phí, do đó cho phép HTTPS được mã hóa trên web server . Nó đơn giản hóa quy trình bằng cách cung cấp một ứng dụng client , Certbot, cố gắng tự động hóa hầu hết (nếu không phải tất cả) các bước cần thiết. Hiện tại, toàn bộ quá trình lấy và cài đặt certificate hoàn toàn tự động trên cả Apache và Nginx.
2020-05-20

Cách cung cấp các ứng dụng Flask với Gunicorn và Nginx trên Ubuntu 20.04
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ xây dựng một ứng dụng Python bằng cách sử dụng vi khung Flask trên Ubuntu 20.04. Phần lớn bài viết này sẽ nói về cách cài đặt server ứng dụng Gunicorn cũng như cách chạy ứng dụng và cấu hình Nginx hoạt động như một Reverse Proxy phía trước.
2020-05-20

Cách cài đặt và cấu hình Laravel với Nginx trên Ubuntu 20.04
Laravel là một khung công tác PHP open-souce cung cấp một bộ công cụ và tài nguyên để xây dựng các ứng dụng PHP hiện đại. Với một hệ sinh thái hoàn chỉnh tận dụng các tính năng tích hợp của nó, sự phổ biến của Laravel đã phát triển nhanh chóng trong vài năm qua, với nhiều nhà phát triển đã sử dụng nó làm khuôn khổ lựa chọn của họ cho một quá trình phát triển hợp lý.
2020-05-19

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LEMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-14

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 18.04
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2020-05-06

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2020-05-04

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Đây là viết tắt của hệ điều hành L inux, với một web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ySQL và xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt Nginx trên Ubuntu 20.04
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và có lưu lượng truy cập cao nhất trên internet. Nó là một lựa chọn nhẹ được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2020-04-24

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 7
Phần mềm LEMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server E Nginx (thay thế thành phần Apache của LAMP ). Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database dựa trên M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LEMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LEMP với MariaDB làm hệ thống quản lý database .
2020-04-16

Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux, với web server ( E ) Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-03-30

Cách tối ưu hóa cấu hình Nginx
Nginx là một giải pháp thay thế nhanh và nhẹ cho Apache 2. Tuy nhiên, Nginx cũng giống như bất kỳ loại server hoặc phần mềm nào phải được điều chỉnh để giúp đạt được hiệu suất tối ưu.
2020-03-26

Cách thiết lập Laravel, Nginx và MySQL với Docker Compose
Trong vài năm qua, Docker đã trở thành một giải pháp được sử dụng thường xuyên để triển khai các ứng dụng nhờ vào cách nó đơn giản hóa việc chạy và triển khai các ứng dụng trong các vùng chứa tạm thời. Ví dụ: khi sử dụng ứng dụng LEMP với PHP , Nginx , MySQL và khung Laravel , Docker có thể hợp lý hóa đáng kể quá trình cài đặt .
2020-03-09

Cách cài đặt Nginx trên CentOS 8
Nginx là một trong những web server phổ biến nhất trên thế giới và chịu trách nhiệm lưu trữ một số trang web lớn nhất và phổ biến nhất trên internet. Nó thân thiện với tài nguyên hơn Apache trong hầu hết các trường hợp và được dùng như một web server hoặc Reverse Proxy .
2020-03-03

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux với web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-02-24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Show 1 - 25 of 203