Cách cài đặt Visual Studio Code cho PHP trên Ubutu
Visual Studio Code , còn được gọi là VS Code , là một trình soạn thảo mã nguồn miễn phí - hoặc môi trường phát triển tích hợp (IDE) - có sẵn cho tất cả các hệ điều hành chính. Bài viết này hướng dẫn trên hệ điều hành Ubuntu, cũng có thể tương tự với Windows hay MACOS
2021-05-28

Ngày / Giờ dễ dàng hơn trong Laravel và PHP với Carbon
Làm việc với ngày và giờ trong PHP không phải là nhiệm vụ dễ nhất hoặc rõ ràng nhất. Ta phải đối phó với strtotime , các vấn đề về định dạng, rất nhiều phép tính và hơn thế nữa.
2020-09-15

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Ubuntu 20.04
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-06-29

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 8
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-06-04

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LEMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-14

Cách cấu hình Apache HTTP với MPM Event và PHP-FPM trên Ubuntu 18.04
Web server Apache HTTP đã phát triển qua nhiều năm để hoạt động trong các môi trường khác nhau và giải quyết các nhu cầu khác nhau. Một vấn đề quan trọng mà Apache HTTP phải giải quyết, giống như bất kỳ web server nào, là cách xử lý các quy trình khác nhau để phục vụ một yêu cầu giao thức http. Điều này liên quan đến việc mở một socket , xử lý yêu cầu, giữ kết nối mở trong một khoảng thời gian nhất định, xử lý các sự kiện mới xảy ra thông qua kết nối đó và trả lại nội dung được tạo bởi một chương trình được tạo bằng một ngôn ngữ cụ thể (chẳng hạn như PHP, Perl hoặc Python) . Các việc này được thực hiện và kiểm soát bởi Mô-đun đa xử lý (MPM).
2020-05-13

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04 [Quickstart]
Trong hướng dẫn bắt đầu nhanh này, ta sẽ cài đặt LAMP trên server Ubuntu 20.04.
2020-05-07

Cách sử dụng Kiểu dữ liệu MySQL BLOB để lưu trữ image bằng PHP trên Ubuntu 18.04
BLOB là kiểu dữ liệu MySQL có thể lưu trữ dữ liệu binary như hình ảnh, file đa phương tiện và file PDF.
2020-05-05

Cách cài đặt Linux, Apache, MySQL, PHP (LAMP) trên Ubuntu 20.04
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP ( LEMP) trên Ubuntu 20.04
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Đây là viết tắt của hệ điều hành L inux, với một web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ySQL và xử lý bởi P HP.
2020-04-29

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên CentOS 7
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 7
Phần mềm LEMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server E Nginx (thay thế thành phần Apache của LAMP ). Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database dựa trên M ySQL và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2020-04-21

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LEMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LEMP với MariaDB làm hệ thống quản lý database .
2020-04-16

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8 [Quickstart]
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ cài đặt LAMP trên server CentOS 8. Mặc dù MySQL có sẵn từ repository mặc định trong CentOS 8, nhưng hướng dẫn này sẽ hướng dẫn quy trình cài đặt LAMP với MariaDB làm hệ quản trị database .
2020-04-16

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Debian 10
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-10

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên CentOS 8
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Thuật ngữ này là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-04-07

Cách chạy nhiều phiên bản PHP trên một server bằng Apache và PHP-FPM trên Ubuntu 18.04
Máy chủ web Apache sử dụng server ảo để quản lý nhiều domain trên một version duy nhất. Tương tự, PHP-FPM sử dụng daemon để quản lý nhiều version PHP trên một version duy nhất. Cùng với nhau, bạn có thể sử dụng Apache và PHP-FPM để lưu trữ nhiều ứng dụng web PHP, mỗi ứng dụng sử dụng một version PHP khác nhau, tất cả trên cùng một server và tất cả cùng một lúc. Điều này rất hữu ích vì các ứng dụng khác nhau có thể yêu cầu các version PHP khác nhau, nhưng một số ngăn xếp server , như LAMP được cấu hình thường xuyên , chỉ có thể quản lý một ngăn xếp . Kết hợp Apache với PHP-FPM cũng là một giải pháp tiết kiệm chi phí hơn so với lưu trữ từng ứng dụng trên version riêng của nó.
2020-04-02

Cách cài đặt Linux, Nginx, MariaDB, PHP ( LEMP) trên Debian 10
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux, với web server ( E ) Nginx. Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-03-30

Cách sử dụng extension PDO PHP để thực hiện giao dịch MySQL bằng PHP trên Ubuntu 18.04
Một giao dịch MySQL là một group các lệnh SQL liên quan đến logic được thực thi trong database như một đơn vị duy nhất. Các giao dịch được sử dụng để thực thi tuân theo ACID (Tính nguyên tử, tính nhất quán, tính cách ly và độ bền) trong một ứng dụng. Đây là một bộ tiêu chuẩn chi phối độ tin cậy của các hoạt động xử lý trong database .
2020-03-25

Cách cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên CentOS 8
Phần mềm LEMP là một group phần mềm được dùng để phục vụ các trang web động và ứng dụng web được viết bằng PHP. Tên “LEMP” là từ viết tắt mô tả hệ điều hành L inux với web server Nginx (phát âm như “ E ngine-X”). Dữ liệu backend được lưu trữ trong database M ariaDB và xử lý bởi P HP.
2020-02-24

Cách triển khai phân trang trong MySQL với PHP trên Ubuntu 18.04
Phân trang là khái niệm giới hạn số lượng hàng được trả về trong một tập bản ghi thành các trang riêng biệt, có trật tự để cho phép chuyển dễ dàng giữa chúng, vì vậy khi có một tập dữ liệu lớn, bạn có thể cấu hình phân trang của bạn để chỉ trả về một số hàng cụ thể trên mỗi trang.
2020-01-29

Cách triển khai ứng dụng PHP với Kubernetes trên Ubuntu 18.04
Kubernetes là một hệ thống điều phối containers open-souce . Nó cho phép bạn tạo, cập nhật và mở rộng các containers mà không cần lo lắng về thời gian chết.
2019-08-07

Cách cài đặt Linux, Apache, MariaDB, PHP (LAMP) trên Debian 10
LAMP là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành L inux, với web server A pache. Dữ liệu trang web được lưu trữ trong database M ariaDB và nội dung động được xử lý bởi P HP.
2019-07-15

Cách cấu hình Apache HTTP với Sự kiện MPM và PHP-FPM trên FreeBSD 12.0
Web server Apache HTTP đã phát triển qua nhiều năm để hoạt động trong các môi trường khác nhau và giải quyết các nhu cầu khác nhau. Một vấn đề quan trọng mà Apache HTTP phải giải quyết, giống như bất kỳ web server nào, là cách xử lý các quy trình khác nhau để phục vụ một yêu cầu giao thức http. Điều này liên quan đến việc mở một socket , xử lý yêu cầu, giữ kết nối mở trong một khoảng thời gian nhất định, xử lý các sự kiện mới xảy ra thông qua kết nối đó và trả lại nội dung được tạo bởi một chương trình được tạo bằng một ngôn ngữ cụ thể (chẳng hạn như PHP, Perl hoặc Python) . Các việc này được thực hiện và kiểm soát bởi Mô-đun đa xử lý (MPM).
2019-07-12

Cách cài đặt một Apache, MySQL và PHP (FAMP) trên FreeBSD 12.0
Ngăn xếp FAMP, tương tự như LAMP trên Linux, là một group phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép server FreeBSD lưu trữ các trang web và ứng dụng web động. FAMP là từ viết tắt của F reeBSD (hệ điều hành), A pache ( web server ), M ySQL ( server database ) và P HP (để xử lý nội dung PHP động).
2019-06-28

1 2 3 Show 1 - 25 of 71