Thứ hai, 14/12/2020 | 00:00 GMT+7

SQL là gì

Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc - thường được gọi là SQL - là một ngôn ngữ được sử dụng để định nghĩa, kiểm soát, thao tác và truy vấn dữ liệu được giữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL đã được chấp nhận rộng rãi kể từ khi nó được phát triển lần đầu tiên vào đầu những năm 1970, và ngày nay nó là ngôn ngữ chủ yếu được sử dụng để tương tác với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL lý tưởng để quản lý dữ liệu có cấu trúc, là dữ liệu có thể nằm gọn trong mô hình dữ liệu hiện có. Học cách sử dụng SQL là một kỹ năng cần thiết cho các nhà phát triển và administrator hệ thống trong nhiều ngữ cảnh khác nhau.

Tiêu chuẩn SQL được định nghĩa bởi hai tổ chức: Tổ chức Tiêu chuẩn Quốc gia USA (ANSI) và Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế (ISO). Tuy nhiên, các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ thường triển khai tập hợp con SQL tùy chỉnh của riêng chúng và những hệ thống này hiếm khi gần tuân theo đầy đủ với tiêu chuẩn SQL. Thường thì những triển khai duy nhất này bao gồm các tính năng đặc biệt - được gọi là phần mở rộng SQL - không có trong tiêu chuẩn, nhưng cung cấp cho user chức năng hữu ích có thể không có sẵn trong các triển khai SQL khác.

Để biết thêm các tài nguyên giáo dục liên quan đến SQL, vui lòng truy cập:

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các tài nguyên giáo dục về SQL trên trang thẻ SQL .


Tags:

Các tin liên quan